Roska Ostrava

Během roku

  • Přednášková činnost a semináře
  Tyto aktivity pořádáme v průběhu roku a jejich cílem je přinést nové informace v oblasti léčby a rehabilitace roztroušené sklerózy, ale také sociálních služeb a dávek. Přednášejícími jsou buď členové výboru Rosky Ostrava nebo odborná veřejnost (lékaři, rehabilitační pracovníci, soc.pracovníci…)
  Pravidelnou akcí je Seminář ke dni roztroušené sklerózy. Je určen jak pro osoby s diagnózou RS a jejich blízkém, tak pro širokou veřejnost. Vždy se setkáváme s velkým ohlasem.

  • Rekondiční pobyty
  Do roku 2007 byly pořádány tyto pobyty 2x do roka. Nyní je pořádáme 3x, z toho jeden je určen zejména imobilním členům Rosky Ostava. Konají se v různých hotelích Beskyd a Jeseníků. Jejich délka je týden.
  Účastníci zde dodržují pravidelný denní režim, jehož cílem je zrehabilitování účastníků, seznámení s novými poznatky v oblasti léčby a rehabilitace RS, cvičení, u nově diagnostikovaných pomoc v oblasti vyrovnání se s novou životní situací…

  • Sportovní akce
  I když pohyblivost "roskařů" je omezena, není nutno je vyčleňovat ze sportovního vyžití.
  Naše akce a sportovní aktivity (zejména kuželky, bowling…) jsou uzpůsobeny i pro osoby na invalidním vozíku.

  • Kulturní akce
  Setkání členů Rosky Ostrava nejsou pouze sportovní. S velkým ohlasem jsme se setkali také při pořádání Mikulášské besídky, Předprázdninového setkání s rodinnými příslušníky a v neposlední řadě také při Vernisáži k pravidelné podzimní výstavě výtvarných prací členů Rosky Ostrava