Roska Ostrava

Granty a sponzorské dary

  Projekty jsou podporovány z dotací, grantů a sponzorských darů-Unie Roska v ČR, Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Ostravy, obcí, nadací..... . Všem děkujeme za finanční podporu.

Studénka
Kyjovice
Invira
Unie Roska v ČR   Magistrát města Ostravy   Moravskosleysk7 kraj  Průmyslové montáže

Avemar
DMA kompenzační pomůcky
Moravská Ostrava a Přívoz
Ostrava Jih
Moje lékárna